WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
Skonfiguruj kopułę

FDomes Wójcikowscy Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy przez dywersyfikację działalności oraz wdrożenie innowacji procesowych w firmie FDomes Wójcikowscy Spółka Komandytowa w Kołbaskowie.

Firma FDomes jest Beneficjentem projektu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FDomes Wójcikowscy Sp.Kom. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu przyjaznego środowisku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez dywersyfikację jej działalności, co doprowadzi do umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym, poprzez zakup ŚT oraz materiałów i robót budowlanych, które przyczynią się do uruchomienia nowej linii produkcyjnej w nowej hali produkcyjno - magazynowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 994 400,00 zł

FDomes Wójcikowscy Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie zastosowania innowacji w FDomes Wójcikowscy Spółka Komandytowa poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. zachodniopomorskiego

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji procesowej, innowacji produktowej oraz innowacji organizacyjnej w firmie, poprzez zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania nowej hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurową i socjalną oraz zakup środków trwałych. 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 999 655,00 zł

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powered by: Profesjonalne strony i sklepy internetowe - webjaksklep.eu