FDomes Wójcikowscy Spółka Komandytowa is implementing a project entitled "Development of the F.Domes brand Glamping on foreign markets by participating in the construction industry and finishing buildings promotion program".

As part of the project, the company intends to promote its brand, i.e. F.Domes, as part of the construction and finishing industry promotion program. The company will participate in 6 trade fairs and exhibitions, in 4 of them as an exhibitor and in 2 of them as a visitor during travel missions. Activities will be carried out in 4 foreign markets, including two non-EU prospective markets: the UAE and the USA. The other markets are: Great Britain and Germany. The results of the project are the acquisition of commercial contracts for the above-mentioned foreign markets and an increase in export revenues.

The value of the project is PLN 492,900. The value of the grant comes from the European Regional Development Fund is PLN 369,675.

Nalu Retreat & Nordic Spa powered by FDomes Glamping | Canada


FDomes Wójcikowscy Spółka Komandytowa realizuje projekt pn. „Rozwój marki F.Domes Glamping na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli”.


W ramach realizacji projektu firma zamierza promować swoją markę, tj. F.Domes w ramach programu promocji branży budowy i wykańczania budowli. Firma będzie uczestniczyć w 6 imprezach targowo-wystawienniczych, w 4 w charakterze wystawcy oraz w 2 w charakterze odwiedzającego podczas misji wyjazdowych. Działania będą prowadzone na 4 rynkach zagranicznych, w tym na dwóch pozaunijnych rynkach perspektywicznych: ZEA oraz USA. Pozostałe rynki to: rynek Wielkiej Brytanii oraz niemiecki. Efekty projektu to pozyskanie kontraktów handlowych na ww. rynkach zagranicznych oraz wzrost przychodów z eksportu.


Wartość projektu to 492 900 PLN. Wartość dofinansowania pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 369 675 PLN.

Nalu Retreat & Nordic Spa powered by FDomes Glamping | Canada


Copyright © FDomes - Geodesic Dome Kits

Powered by Freedomes - World in a Sphere™